Yöreler

Artvin


Yöredeki oyunlar:Artvin İlimiz Karadeniz Bölgemizin En doğusunda yer alır. Topraklarının çoğu orman olan, Etrafı heybetli dağlarla çevrili, derin vadilere ev sahipliği yapan ilimizde doğa ile baş etmek tarihin her devrinde insanoğlu için çok çetin olmuştur. Bununla birlikte Artvin sınır şehrimiz olması sebebi ile çevre ülkelerle kültür etkileşiminde bulunmuş bir ildir. Coğrafi konumu ve yaşadığı kültür etkileşimi Yörenin Müzik ve Halk Oyunlarına doğrudan etki etmiştir. Yörenin halk oyunları Karadeniz, Kafkas ve Doğu Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır oyunlar genellikle bar ya da Horon türüne girer. Müzik ve Figür olarak çok zengin bir ilimiz olan Artvin’de Kadın oyunları, erkek oyunları kadın ve erkeğin birlikte oynadıkları karma oyunlar bulunmaktadır. Yörede oyunlara eşlik eden çalgılar kapalı ve acık alanlarda oynanmasına göre farklılıklar gösterir. Meydanlarda davul-zurna, davul-klarnet, tulum, garmon kullanılırken, meydanlarda ve kapalı yerlerde Zurna, Armonika, Akordeon, Klarnet, Kemençe, Tar, Tulum oyunlara eşlik eder. Oyunlar genelde çalgı eşliğinde oynansa da temelde türküler üzerine kurulmuştur.

Acara kız Ağır bar (üç ayak) / Türkülü, Kadın, Erkek-Toplu Ahçik barı (Ermeni Kızı Barı) / Kadın-Toplu Acara sallaması (Acara Sarması) / Erkek. Kadın, Toplu Akışta / Erkek, Kadın, Karma, Çift-Toplu Arhavi canlısı Artvin barı (Atabarı) / Bar, Erkek, Kadın, Karma Artvin Timurağası Arşın Mal Alan Aşırma Barı Azerbaycan, (Azerbiycan, BAYCAN, Bican, Edilbecan) / Kadın, Erkek, Tek, Toplu Birgel Borçka horonu Berta Oyunu – (Deli horon) Çalıka Cezayir ağırlaması Cilveloy / Şarkılı, Kadın. Toplu. Coşkun Çoruh – (Deli horon) / Türkülü, Erkek, Kadın-Toplu Çift Basma, (Çiftayak) / Erkek, Tek Daldalan, (Daldolan) Daşni Corc – (Ondört) Deli horon, (Salıyabasa) / Horon, Erkek Deli kız, (Kız Belin incedir) Develi Döne, (Döney) / Kadın, Toplu Durgun Çoruh Düz bar / Bar, Erkek, Kadın Düz horon / Adi horon / Vazriya Düzhoronu / Vara Gele – Erkek, Kadın, Toplu. Ermeni Barı / Bar, Kadın, Erkek, Karma Gülenber Hançer barı / Erkek, Çift Hemşin horonu, (Sıksaray) / Erkek, Toplu. Hoş Bilezik İsasor Sallaması Kabak Havası Kaç gel, (Kaçıgel) Kama oyunu / Erkek, Çift-Toplu Kapani Karabağ / Erkek, Kadın, Tek-Toplu Karadeniz Horani / Horon, Erkek Karşıberi Kazaska Kedi / Taklitli, Karma, Çift Kıvrak Çoruh / Horon, Erkek Kız Horonu, (Roza) / Türkülü. Kadın. KOBAK – (Yusufeli) / Türkülü, Erkek, Kadın-Toplu Koçeri, (Koççarı) / Şarkılı. Kadın, erkek, Toplu. Köçek / Erkek, Tek-Toplu Köroğlu, (Köroğlu oyunu) / Erkek, Çift Kürt barı / Bar, Erkek Laçin Barı Lale Barı Livane Mektepli Tamzarası / Halay, Erkek, Kadın, Karma Mendo Barı / Kadın, Erkek, Çit-Toplu Muğrul Basması Ondört / Kadın, Erkek, Karma, Tek-Toplu Ortabatum / Horon, Erkek Papilat Polka / Kadın, Erkek, Çift-Toplu Refo Roza Sallama, (Sallama horonu) / Horon, Erkek Salyabasa Sarhoş Barı Sarı Çiçek, (Sarı Kız) / Kadın, Erkek, Karma, Çift Sarı Seyran, (Sarı Zambak) Sarma Sasa (Kıvrak Çoruh) Şahlan, (Şeyha) / Kadın, erkek, Şavşat Barı Şeyh Şamil, (Şamil oyunu) / Erkek, Kadın, Tek-Toplu Sol Ayak Barı Sürmeli Barı Tahtakıran Tamara, (Taşkıran) / Karma, Çift Tamaşa – (Gürcü oyunu) / Toplu. Şarkılı Tanzara, (Tamzara) / Bar, Kadın, Erkek Tarama Tavuk Barı Temurağa, (Temurağa, Temürağa) / Halay, Erkek Tersine Tesi / Kadın, Toplu Tillara Uzun dere / İncedere / Kadın, Toplu Urum, (Dört Kilise titremesi) Zurna horonu / Horon, Erkek


Bursa